„ДМТех“ ЕООД вече оперира в модерната си производствено-административна база

След реконструкция (1)

След реконструкция (1)

След реконструкцията (2)

След реконструкцията (2)

След реконструкцията (3)

След реконструкцията (3)

Преди реконструкцията (1)

Преди реконструкцията (1)

Преди реконструкцията (2)

Преди реконструкцията (2)

Преди реконструкцията (3)

Преди реконструкцията (3)

Производителят на високотехнологични компоненти за противопожарна защита „ДМТех“ ЕООД премина в нов етап от развитието си. В началото на 2021 г. компанията закупи недвижим имот в гр. Плевен, заедно с частично построените в него сгради. Имотът бе изоставен от предишните собственици от повече от 10 години, тъй като бизнесът им бе станал жертва на световната икономическа криза от 2008 г.

За по-малко от година и половина „ДМТех“ успя да доизгради, реконструира и модернизира сградите с РЗП от над 2 000 кв., а от месец април 2022 г. дейността на дружеството вече се осъществява от новата локация. Направена бе климатизиция по всички съвременни изисквания за енергийна ефективност и комфорт на работната среда, налични са обширни паркинг площи и приятно озеленяване. Освен обединяването на всички процеси под един покрив, с Проекта компанията повишава производствения си капацитет, постига и оптимизация на разходите си, доколкото в бъдеще няма да използва помещения под наем.

Инвестицията е финансирана с кредит от РФГР АД и „Банка ДСК“ с общ размер от 2 030 000 лв. (1 197 700 лева от РФГР АД и 832 000 лв. от Банката), както и със собствени средства на инвеститора. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие на Северна България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Етап Завършен

Стойност на проекта 2 810 000 лв.