Стара Загора

  • Площ 85,8 km²
  • Население 138 272 (2011 г.)
  • Надморска височина 196 m
  • Област Стара Загора
  • Община Стара Загора
Стара Загора

Зони за въздействие

Изтегли

Зони с потенциал за икономическо развитие

Изтегли

Зони с публични функции за висока обща значимост

Изтегли

Зони с преобладаващ социален характер

Изтегли

Проекти

Спортни съоръжения ,Тържища и търговски площи ,Инвестиции в индустриални зони ,Рехабилитация на сгради ,Култура и развлечение ,Наука и образование ,Градска инфраструктура

ПРОЕКТИ В Стара Загора