Видин

  • Жители на градовете 43 431
  • На селата 10 333
  • Площ 63.22 кв. км.
  • Надм. височина 34 м.
  • БВП в областта 681 млн. лева
Видин

Интегриран план за за градско възстановяване и развитие - Видин

Изтегли