Варна

  • Жители на градовете 336 505
  • На селата 8 864
  • Площ 154,2 кв. км.
  • Надм. височина 80 м.
  • БВП в областта 7,3 млрд. лева

ПРОЕКТИ В Варна