Велико Търново

  • Жители на града 87 000
  • на селата 12 000
  • Площ 30 кв. км.
  • Надм. височина 200 м.
  • БВП в областта 2.5 млрд. лева
Търново

Енциклопедично описание

Изтегли

Интегриран план за градско развитие и възстановяване - Велико Търново

Изтегли

Проекти

Културна инфраструктура

ПРОЕКТИ В Велико Търново