Търговище

  • Жители на градове 35 453
  • На селата 18 555
  • Площ 87,43 кв.км.
  • Надм. височина 107 м.
  • БВП в областта 1,1 млрд. лева
Търговище

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Търговище

Изтегли