Свищов

  • Жители на градовете 25 069
  • на селата 10 307
  • Площ 110.271 кв. км..
  • Надм. височина 88 м
  • БВП в областта 2.5 млрд. лева
Свищов

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Свищов

Изтегли

Общински план за развитие на община Свищов

Изтегли

Проекти

Културна инфраструктура

ПРОЕКТИ В Свищов