Стара Загора

  • Жители на градовете 135 715
  • На селата 20 853
  • Площ 85,8 кв. км.
  • Надм. височина 196 м.
  • БВП в областта 5.5 млрд. лева
Стара Загора

Зони за въздействие

Изтегли

Зони с потенциал за икономическо развитие

Изтегли

Зони с публични функции за висока обща значимост

Изтегли

Зони с преобладаващ социален характер

Изтегли

Проекти

Спортни съоръжения ,Тържища и търговски площи ,Инвестиции в индустриални зони ,Рехабилитация на сгради ,Култура и развлечение ,Наука и образование ,Градска инфраструктура

ПРОЕКТИ В Стара Загора