Силистра

  • Жители на градовете 31 468
  • на селата 14 243
  • Площ 27, 16кв. км.
  • Надм. височина 6 м.
  • БВП в областта 773 млн. лева
Силистра

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Силистра

Изтегли