Шумен

  • Жители на градовете 75 500
  • На селата 1 172
  • Площ 136 кв. км.
  • Надм. височина 225 м.
  • БВП в областта 1,6 млрд. лева.
Шумен

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Шумен

Изтегли