Русе

  • Площ 127,1 km²
  • Население 149 642 (2011 г.)
  • Надморска височина 45 m
  • Област Русе
  • Община Русе
Русе

Интегрирана карта на зони за въздействие по ИПГВР-Русе и по Еврорегион Русе-Гюргево в съответствие с приетия Master plan

Изтегли

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Русе

Изтегли

Писмо от Министерство за регионално развитие и благоустройство

Изтегли

Проекти

Инвестиции в индустриални зони ,Рехабилитация на сгради ,Култура и развлечение ,Реконструкция ремонт и оборудване на лечебни и здравни заведения ,Спортни съоръжения ,Градска инфраструктура

ПРОЕКТИ В Русе