Русе

  • Жители на градовете 146 305
  • На селата 13 105
  • Площ 127.1 кв. км.
  • Надм. височина 45 м.
  • БВП в областта 2.6 млрд. лева
Русе

Интегрирана карта на зони за въздействие по ИПГВР-Русе и по Еврорегион Русе-Гюргево в съответствие с приетия Master plan

Изтегли

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Русе

Изтегли

Писмо от Министерство за регионално развитие и благоустройство

Изтегли

Проекти

Спортни съоръжения ,Инвестиции в индустриални зони ,Рехабилитация на сгради ,Култура и развлечение ,Реконструкция ремонт и оборудване на лечебни и здравни заведения ,Градска инфраструктура

ПРОЕКТИ В Русе