Разград

  • Жители на градовете 30575
  • На селата 15920
  • Площ 93 кв. км.
  • БВП в областта 1.09 млрд. лева
Разград

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Разград

Изтегли