Плевен

  • Жители на градовете 100 159
  • На селата 19 490
  • Площ 85 кв. км.
  • Надм. височина 116 м.
  • БВП в областта 2,1 млрд. лева

ПРОЕКТИ В Плевен