Монтана

  • Жители на градовете 39 240
  • На селата 8 894
  • Площ 52.2 кв. км.
  • Надм. височина 135 м.
  • БВП в областта 1.1 млрд. лева
Монтана

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Монтана

Изтегли

Проекти

Културна инфраструктура

ПРОЕКТИ В Монтана