Ловеч

  • Жители на градовете 32 363
  • на селата 10 879
  • Площ 70 кв. км.
  • Надм. Вис. 360 м.
  • БВП в областта 1,2 млрд. лева
Ловеч

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Ловеч

Изтегли

Проекти

Културна инфраструктура

ПРОЕКТИ В Ловеч