Лом

  • Жители на градовете 19 754
  • на селата 4789
  • Площ 52 кв. км.
  • Надм. височина 20 м.
  • БВП в областта 1,2 млрд. лева
Лом

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Лом

Изтегли