Горна Оряховица

  • Жители на града 31 496
  • на селата 10 470
  • Площ 21 кв. км.
  • Надм. височина 208 м.
  • БВП в областта 2,1 млрд. лева
Горна Оряховица

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Горна Оряховица

Изтегли

Проекти

Културна инфраструктура ,Инвестиции в индустриални зони

ПРОЕКТИ В Горна Оряховица