Габрово

  • Жители на града 52 169
  • на селата 5 456
  • Площ 233.8 кв.км.
  • Надм. вис. 392 м.
  • БВП в областта 1,5 млрд. лева
Габрово

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - град Габрово

Изтегли

Проекти

Културна инфраструктура ,Инвестиции в индустриални зони ,Градски транспорт

ПРОЕКТИ В Габрово