Добрич

  • Жители на града 83 584
  • Площ 109 кв. км.
  • Надморска височина 225 м.
  • БВП в областта 1,6 млрд. лева.
Добрич

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Добрич

Изтегли

Проекти

Градски транспорт ,Инвестиции в индустриални зони ,Културна инфраструктура

ПРОЕКТИ В Добрич