Добрич

  • Жители на града 83 584
  • Площ 109 кв. км.
  • Надморска височина 225 м.
  • БВП в областта 1,6 млрд. лева.
Добрич

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Добрич

Изтегли

Проекти

Културна инфраструктура

ПРОЕКТИ В Добрич

  • Община Добрич – зала Добрич Община Добрич – зала Добрич

    В процес на реализация

    Проектът предвижда обновяване на зала „Добрич“ – зрителна зала с 534 места и съответните прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения. Зала „Добрич“ е част от оформилия се през 70-те години на миналия век културен център на града, представляващ...