Бургас

  • Площ 253,6 km²
  • Население 206 038 (2013 г.)
  • Надморска височина 30 m
  • Област Бургас
  • Община Бургас
Бургас

Общ устройствен план на град Бургас

Изтегли

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас

Изтегли

Писмо от Министерство за регионално развитие и благоустройство

Изтегли

Проекти

Инвестиции в индустриални зони ,Реконструкция ремонт и оборудване на лечебни и здравни заведения ,Рехабилитация на сгради ,Спортни съоръжения ,Системи за устойчив градски транспорт ,Култура и развлечение ,Тържища и търговски площи ,Градска инфраструктура

ПРОЕКТИ В Бургас