Бургас

  • Жители на градовете 203 962
  • На селата 4 953
  • Площ 253,6 кв. км.
  • Надм. височина 30 м.
  • БВП 5,2 млрд. лева
Бургас

Общ устройствен план на град Бургас

Изтегли

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас

Изтегли

Писмо от Министерство за регионално развитие и благоустройство

Изтегли

Проекти

Инвестиции в индустриални зони ,Реконструкция ремонт и оборудване на лечебни и здравни заведения ,Спортни съоръжения ,Системи за устойчив градски транспорт ,Култура и развлечение ,Тържища и търговски площи ,Рехабилитация на сгради ,Градска инфраструктура

ПРОЕКТИ В Бургас