• Достъп до нисколихвено и дългосрочно финансиране за проекти, облагородяващи градската среда и развиващи туризма
  • Подпомагане на проекти със значим социален ефект в Бургас, Пловдив, Стара Загора и всички по-големи 17 града в северна България
  • Финансиране на енергийни проекти за еднофамилни сгради, частни, общински и публично частни инвестиции
Научи повече за Jessica Научи повече за Фонд Север

Проекти

Актуално

Jessica в цифри

Общ ресурс
111 млн. лв

Текущо одобрени
28 проекта

Срок за инвестиране
Декември 2025

Фонд Север в цифри

Общ ресурс
200 млн. лв

Териториален обхват
Северна България

Срок за инвестиране
31.12.2023